Historia

Kowalstwo jest jednym z najstarszych zawodów. Poświadczają ten fakt badania archeologiczne. Słowo kowal jest obecne w polszczyźnie „od zawsze”, trudno ustalić jego pochodzenie, nie znajdziemy go w słowniku etymologicznym. Jedno z najbardziej popularnych w Polsce nazwisk to właśnie Kowalski. To nie przypadek, ale rezultat popularności tego rzemiosła na ziemiach polskich. Kowale zajmowali się nie tylko podkuwaniem koni, ale wykuwali z żelaza wiele przedmiotów, od drobiazgów w rodzaju krzesiwa, zapadki, okucia sochy czy pogrzebacza po ogrodzenia, poręcze, furty, kraty, a nawet ambony. Od bardzo dawna kute elementy żelazne wykorzystywano w budownictwie.

Podstawowym materiałem kowalskim jest żelazo, choć starożytni Grecy, Rzymianie i Etruskowie wykuwali wiele przedmiotów użytkowych także z brązu, miedzi i srebra. Żelazo na ziemiach polskich znane było od ok. 750 roku p.n.e., ale ślady produkcji pochodzą z VI-V w. p.n.e.

Rok 1992 stanowi kolejną ważną datę w historii. Wówczas powstała firma Postal, która już od lat łączy tradycję z aktualnymi trendami, skuteczne stawiając czoła wyzwaniom XXI wieku.

 

historia