Polityka cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązuje od 25 maja 2018

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Postal Steel Group Polska Spółka z o. o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym 62-081 przy ul Sowiej 6. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować, pisząc na powyższy adres pocztowy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres ado@postal.pl, oraz telefonicznie pod numerem tel. 61 65 25 900 w.3.

 

W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

Administrator dokłada szczególnej staranności dla ochrony praw i wolności osób, których dane przetwarza, a w szczególności zapewnia, że zbierane dane są przetwarzane z zachowaniem zasad:

– rzetelności i przejrzystości,

– ograniczenia celu tj. w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych

– minimalizacja tj. sposób ograniczony do tego, co jest niezbędne realizacji do celów,

– prawidłowości tj. w razie konieczności dane osobowe są uaktualniane,

– ograniczenie przechowywania tj. przez okres nie dłuższy, niż jest niezbędny do realizacji celów,

– integralności i poufności tj. w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych osobowych, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych?

Dane osobowe przetwarzane są w celach:

– zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, lub podjęcia działań niezbędnych przed jej zawarciem (Twoje dane osobowe są nam potrzebne do realizacji Twojego zamówienia i wykonania zawartej umowy – w szczególności do skontaktowania się z Tobą i potwierdzenia / zmiany złożonego zamówienia, ustalenia szczegółów dostawy, informowania o wysyłce) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b – RODO),

– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw

– marketingowych – realizacja usługi wysyłki newslettera i / lub powiadomień SMS – podstawą prawną jest -dobrowolna zgoda uzyskana od Ciebie, którą można cofnąć w każdej chwili – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

Okres przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe są przechowywane:

– w przypadku danych gromadzonych w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży: od momentu otrzymania danych do czasu zakończenia okresu gwarancyjnego

– w przypadku danych przetwarzanych w związku ze składaniem zamówień i zawieraniem umów będą one przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu tych umów. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia zakończenia świadczenia Usług.

– do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu

-do czasu wycofania zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

 

Udostępnianie danych osobowych.

Dane osobowe udostępniane będą:

– podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, w szczególności dostawcom usług IT, firmom kurierskim, spedycyjnym i transportowym, firmom obsługującym windykację należności, ww. podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

-osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom, jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Profilowanie danych osobowych. Nie profilujemy danych osobowych

 

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Prawa osób, których dane osobowe przetwarzamy. Zapewniamy, że osobom, których danych osobowe są przez nas przetwarzane przysługują prawa wynikające z RODO:

– prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych

– prawo do bycia zapominanym

– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

– prawo do przenoszenia danych osobowych

– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie i usunięcia danych

– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. od 25 maja 2018 do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Z wyżej wymienionych uprawnień mogą Państwo skorzystać wysyłając maila na adres ado@postal.pl

 

 

 

 

POLITYKA COOKIES

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu POSTAL STEEL GROUP POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sowia 6 w Tarnowie Podgórnym (62-080).

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies przez Użytkownika mogą wpłynąć na nieprawidłowe działanie niektórych funkcjonalności dostępnych na stronach internetowych Serwisu.